கொடூரமான தாக்குதல்களுக்குப்பின் நான் என் இரங்கலை தெரிவிக்கிறேன்.

User:Qwerty number1/Latest news box BE BOLD; HELP WIKINEWS!Qwerty number1 (talk) 22:59, 25 December 2018 (UTC)

  • ABOUT; depends, normally evening/night GMT, particularly weekends
  • EMAIL;Qwertsynum1@outlook.com
  • emails to other accounts; these may have been hacked into, but I will probably not change this email address (much).
  • TALK;User Talk:Qwerty number1,
  • PHONE;not provided

{{https://xtools.wmflabs.org/pages/en.wikinews.org/Qwerty%20number1 |pages created list here}} User Wikipediholic|1665 points on test (apparently I played a part in creating wiki or am a ghost?!)

This user has written several articles on Wikinews.

last time checked, this was slightly less than an article every 4 days that is published.

This user wants to remind you; one action, however small, is all it takes to cause a landslide.

I rather like languages

edit

Below are the ones I know. Please note that ones marked with '0' are ones that I struggle to understand, but can to a limited extent.

Babel user information
en-5 This user has professional knowledge of English.
en-GB-N This user has a native understanding of British English.
simple-N This user has a native understanding of Simple English.
en-CA-4 This user has near native speaker knowledge of Canadian English.
la-3 Hic usor/Haec ustrix probe ac Latine conferre potest.
fr-2 Cet utilisateur dispose de connaissances intermédiaires en français.
de-1 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf grundlegendem Niveau.
nl-0 Deze gebruiker heeft geen kennis van het Nederlands (of begrijpt het met grote moeite).
es-0 Esta persona no tiene ningún conocimiento del español (o lo entiende con mucha dificultad).
it-0 Quest'utente non è in grado di comunicare in italiano (o lo capisce solo con notevole difficoltà).
af-0 Hierdie gebruiker het geen kennis van Afrikaans nie (of verstaan dit met groot moeite).
Users by language

current state

edit

Aaaaaaaaaahhhh! Why did I write an article about something going.on NOW! My head is gonna explode!!!!! Heeeeeelp! Meeeeee! 23:14, 20 December 2018 (UTC)

intro

edit

Hi, this make this clear, this is a userpage. I am rather new to this branch of wiki, so may make mistakes. I am a British citizen, so mainly focus on topics concerning Britain.

other wikis

edit

Same username on English Wiki, French wiki, French wikinews and Simple Wiki

log of my articles

edit

Written and published by me I am proud of (not complete!)

Template

edit

Terrorism

edit

A terrorist attack has happened in •wikilinked place name• at •date and time•. This was a •type of attack eg. Gun, knife•. •number• people have died and •number• people been injured.

The attacker was called •Name• and were from •place•.(do for each attacker) They were part of•group(s) name(s)•

•Police statement•

•Have the attackers been caught? Killed?•

Death

edit

•Photo of person•

•Name• has died on •date•. They were •number• years old. They were •rank•(in •name• group).

•Tribute•

(•comments from family/friends •)

They died from •cause•. (They were admitted to hospital on •date•.)

When is funeral? Service?

Royals

edit

•Photo of royal(s)••Photo of flag•

•Royal(s) involved• have •event• on •date•.

•Statement from royals•

•Reaction from public?•

•Background eg. Birth-when announced pregnant, Death-what was cause?•.

Competition

edit

People

edit

•Name of winner(s)• has won •competition name•( in •name of event •). They were competing for •country or team name•. They took/scored •figure•

They said•comments•.

This is the •Numberth• medal •team/nation• has won and the •numbereth• gold medal they have won in this event. They now have the •numbreth• most medals and •numbereth• most gold medals.

The other competitors were •name• in •numbreth• place (and won •silver/bronze• for •team/nation•. They took/scored •figure•(continue for each other competitor.I (Table in large competitions?)

Team

edit

-both teams symbols- •Name of team• won their match against •other team• today. The score was •score:score•.

•Winning sides statement•

•Loosing sides statement•

•Significant players analysis from news sources• (have they won a competition becuase of this?)

My award

edit

Below are some prototypes for awards I am working on;

•User name here•,your contributions to Wikinews have really helped improve the world's knowledge of what is happening! In particular•comment about something good they have done• Thanks, •3 tidles• at •5 tidles•!